Medewerker: 25, 40 en 50 jaar... 
 Uw persoonsgegevens 
voornaam*  
naam*  

e-mailadres*

 

telefoon/gsm*

 
 Inschrijving/Sorry 

  Vink de beurt(en)
  van je keuze aan.   

zaterdagnamiddag 29 april vanaf 13.30u.
>>>
klaarzetten zaal
   1 persoon      2 personen               
  
zaterdagavond 29 april vanaf 18u. tot einde
>>>
aperitief, buffet (vanaf 19.30u.), toog, afruimen
  1 persoon 2 personen
  
zaterdagavond 29 april vanaf 21.30u. tot einde
>>>
toog, afruimen, opruimen
>>> rond middernacht: terugplaatsen tafels en stoelen, leegmaken frigo's
  1 persoon  2 personen
 
Sorry, ik kan er niet bij zijn.

* = deze velden invullen a.u.b., het maakt het ons heel wat makkelijker.
  
De Oud-Leerlingenbond Don Bosco Haacht verbindt er zich toe uw persoonlijke gegevens enkel te gebruiken voor intern gebruik en gepersonaliseerd drukwerk. Conform de "Wet op de persoonlijke Levenssfeer" van 8 december 1992 (artikel 4, 1) hebt u het recht uw gegevens in te kijken, te corrigeren of te schrappen. Deze gegevens zijn eveneens onderworpen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, of in het Engels GDPR: "General Data Protection Regulation").
Door op "Gegevens verzenden" te klikken, verklaart u deze tekst als gelezen en goedgekeurd.

 Formulierfuncties