PRIVACYVERKLARING

De Oud-Leerlingenbond Don Bosco Haacht is verantwoordelijk voor de verwerking en bescherming van de gegevens van haar leden in overeenstemming met de vigerende Belgische en Europese wetgeving. Wij beschikken over je gegevens vanaf het ogenblik dat je afstudeert in Don Bosco Haacht of deel uitmaakt van het personeel van Don Bosco Haacht of je aanmeldt als sympathisant of medewerker van onze vereniging.

Welke gegevens verwerkt de Oud-Leerlingenbond Don Bosco Haacht in een register en voor welk doel?

Volgende persoonsgegevens verwerkt:

We verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Deze gegevens worden nooit gedeeld met derden.

Het register is een elektronisch, actief document waarin wij als vereniging je gegevens stockeren. Het is een levend instrument dat evolueert naarmate de activiteiten van onze organisatie zich verder ontwikkelen. 

Nieuwe leden worden opgenomen in ons ledenregister.

 

Hoe je jouw persoonsgegevens kunt inzien, verbeteren of verwijderen

Het bovengenoemd register wordt (momenteel) bijgehouden en up-to-date gehouden door Hubert Buyens. Je kunt te allen tijde, op eenvoudige vraag, inzage krijgen in je eigen gegevens en eventueel verbeteringen of wijzigingen laten aanbrengen via mail (mailto:olb-dbh@skynet.be) of door gebruik te maken van het elektronisch formulier op onze website.

 

Wie heeft toegang tot uw gegevens ?

Alleen leden van de werkgroep beschikken over het volledig of een deel van het register voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken (ledenadministratie, organisatie activiteiten, verzending tijdschrift Don Boscoop). De overige leden kunnen op verzoek een beroep doen op individuele gegevens uit dit register zonder te beschikken over het volledig register. Het verzenden van e-mailberichten aan meerdere bestemmelingen tegelijk gebeurt steeds in de BCC modus. (Info BCC)

 

Privacy rond foto’s

Wij hebben de gewoonte om foto’s te nemen tijdens onze (neven)activiteiten en te publiceren op onze website, facebookpagina en in ons tijdschrift Don Boscoop.
Je kunt echter altijd dwingend verzoeken om niet gefotografeerd te worden en je kunt ook te allen tijde online gepubliceerde foto’s laten aanpassen, bijvoorbeeld je beeltenis verwijderen of onherkenbaar maken. Indien aanpassen niet mogelijk is, kun je steeds vragen de betrokken foto(‘s) te verwijderen en vernietigen. Contactpersoon: Marc Vanderwilt (webmaster) via mail (mailto:olb-dbh@skynet.be).